Slide background ไร้มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ต้องถ่านกัมมันต์ ไร้ท์ โซลูช่ัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Slide background
ควบคุมการผลิตน้ำทุกขั้นตอน
อย่างประณีตเต็มประสิทธิภาพ
Slide background
เราใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น
จนมั่นใจว่าระบบคุณจะต้องดีที่สุดในโลก
Slide background
เรามีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์โดยตรง
เชื่อมั่นใน Right Solution
พื้นหลังสไลด์ Your Plant... We Care
โรงงานของท่าน เราเอาใจใส่ดูแล
 

Your Plant... We Care โรงงานของท่าน เราเอาใจใส่ดูแล


 •  

  2001

  จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544 

 •  

  2010

  ก่อตั้งสำนักงานระยอง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใน
  ภาคตะวันออก
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

 •  

  2012

  จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

 •  

  2014

  เริ่มประกอบกิจการบริษัทในเครือ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23  เมษายน 2557

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ " RSP " จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544 ด้วยความมุ่งมั่นด้านการขาย
การตลาด ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้บริการที่ดีเยี่ยม เน้นนโยบายในการขยายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคงโดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นระยะเวลาเพียง 11 ปี
นับจากวันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจวบจนเข้าจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท " มหาชน "

ทางบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการลดต้นทุน เพิ่มกำไร ด้วยระบบ ERP ตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

CEO MESSAGE

บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ของบุคลากร ในบริษัท ชุมชน และสังคมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และยกระดับคุณภาพการให้บริการของบริษัท ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ปัญหาของลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

"คิดสิ่งดี มอบสิ่งดี เพื่อชีวิตที่ดีของสังคมไทย"


ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Latest Video

OUR MAIN PRODUCT

 • ACTIVATED CARBON

  ไร้มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม
  ต้องถ่านกัมมันต์ ไร้ท์ โซลูชั่น

 • ION EXCHANGE RESIN

  สารเรซินผลิตจาก Polystyrene Divinylbenzene
  ที่มีความยืดหยุ่น และทนต่อแรงดันได้สูง

 • ANTHRACITE COAL

  ถ่านแอนทราไซท์ใช้ร่วมกับ
  ทรายกรองในระบบกรองน้ำ เพื่อกำจัดตะกอนและโคลนตม

“ไร้มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องถ่านกัมมันต์
ไร้ท์ โซลูชั่น”

บริษัทมีถ่านกัมมันต์ที่หลากหลายขนาด อาทิ แบบผง (Powder) แบบเม็ด (Granular) และแบบอัดแท่ง (Extruded) ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงเหมาะสมต่อการใช้งานทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสี ฟอกย้อม อุตสาหกรรมพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

 • HR : ถ่านกัมมันต์เกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
 • Pure Sorb brand : ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม
Read More | อ่านเพิ่ม


Certificate and Awards

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นเสริมสร้างโครงสร้างองค์กร พร้อมพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียน "มาตราฐานบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียน มาตราฐานบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

ระบบสีเขียว (Green System) ของบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

PROJECTS BY RIGHT SOLUTION

ด้วยทีมขาย และนักการตลาดมืออาชีพ พร้อมด้วยทีมวิศวกร และช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ความชำนาญในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการ
รวมทั้งบุคลากรบริษัทเราทุกท่านมีความพร้อม และมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่คุณภาพทุกขั้นตอนของการให้บริการคำปรึกษา การออกแบบ การควบคุมกระบวนการผลิต
การประกอบ การติดตั้งอย่างประณีต สวยงาม การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด จึงทำให้เรามีผลงานหลากหลาย
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

All
|
ระบบงานวิศวกรรม
|
ระบบงานบำบัดน้ำเสีย
|
ระบบน้ำดื่ม
|
ระบบกำจัดของเสีย