top of page

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหาร ปิโตรเคมี และพลังงานของประเทศไทย สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพพร้อมสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างยั่งยืน 

เราจะเป็นบริษัทผู้นำธุรกิจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สโลแกน

Your Plant, We Care
โรงงานของท่าน เราเอาใจใส่ดูแล

ไร้มลพิษ ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต้องไร้ท์ โซลูชั่น

คำขวัญ

bottom of page