top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น และ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น ร่วมปลูกป่า ณ เขาจอมแห จ.ระยอง

ไร้ท์ โซลูชั่น และ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น ร่วมปลูกป่า ณ เขาจอมแห จ.ระยอง

 

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลมะขามคู่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ เขาจอมแห ตำบลมะขามคู่.อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยทางบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณเนตรชนก ขุนโขลน ผู้จัดการส่วนงานโรงงาน พร้อมด้วยคณะพนักงาน ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ดู 4 ครั้ง

ความคิดเห็น


bottom of page