top of page

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ รวมทั้งรับจ้างกำจัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของราชการ

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ รวมทั้งรับจ้างกำจัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของราชการ

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ
รวมทั้งรับจ้างกำจัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของราชการ 

  • บริษัทให้คำปรึกษา บริการรับซื้อตัวเร่งปฏิกิริยา Spent Catalyst ที่เหลือใช้
    จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมถึงโรงงานของท่านด้วยมาตรฐาน และราคา
    การรับซื้อที่ยุติธรรม และมั่นใจได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน

  • รับกำจัด Spent Catalyst ทั้งที่ปนเปื้อนสารปรอท โลหะหนัก และสารเคมีอันตรายจากโรงงานของท่าน ด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกขั้นสูงที่มีความปลอดภัย
    และได้มาตรฐานนานาชาติ

bottom of page