top of page
ไร้มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ต้องถ่านกัมมันต์ ไร้ท์ โซลูชั่น

HR Activated Carbon

ถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์เกรดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนา เพื่อใช้บำบัดอากาศพิษ ไอปรอท ดูดซับไอสารอินทรีย์ระเหยง่าย และระบบน้ำที่ต้องการคุณลักษณะพิเศษหรือต้องการคุณภาพสูง เหมาะสำหรับใช้บำบัดในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา และอุตสาหกรรมหนัก

 

บริษัทเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายถ่านกัมมันต์
พร้อมบริการให้คำปรึกษาการใช้งานฟรี โดยทีมงานวิศวกรนักวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการเลือกใช้ถูกต้อง คุณภาพตรงตามความต้องการ และเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตของท่าน อีกทั้งบริษัทยังให้บริการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์  เพื่อใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และประหยัดต้นทุนการผลิตของท่าน

 

บริษัทมีถ่านกัมมันต์ที่หลากหลาย
อาทิ ชนิดผง (Powder) ชนิดเม็ด (Granular) และชนิดอัดแท่ง (Extruded) ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง เหมาะสมต่อการใช้งานทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสี ฟอกย้อม อุตสาหกรรมพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email : sales@rightsolution.co.th
Tel. : 02 948 4242 (+662 948 4242)
Mobile. : +669 4641 5424

LINE OA : @rightsolution

Pure Sorb

ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
bottom of page