top of page

ไส้กรอง KX Matrix เป็นไส้กรองน้ำถ่านกัมมันต์ชนิดผงอัดแท่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก และมีประสิทธิผลในการขจัดกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไปพร้อมกันรวมทั้ง สามารถดักกรองอนุภาค และฝุ่งผงตะกอนขนาด 0.5 ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งการบำบัดน้ำในที่พักอาศัย และเชิงพานิชย์ โดยเป็นทั้งไส้กรองถ่านกัมมันต์ และไส้กรองตะกอนในเวลาเดียวกัน กระบวนการผลิตด้วยการอัดขึ้นรูปที่เป็นลิขสิทธิ์ การผลิตของ Matrikx ทำให้มีการอัดแน่นของถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Email : sales@rightsolution.co.th
Tel. : 02 948 4242 (+662 948 4242)
Mobile. : +669 4641 5424

LINE OA : @rightsolution

bottom of page