top of page
ไร้มลพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ต้องถ่านกัมมันต์ ไร้ท์ โซลูชั่น

Activated Carbon

ถ่านกัมมันต์
ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพอย่างดี มีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในทุกขั้นตอนของการผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้มาซึ่งถ่านกัมมันต์ที่มีคุณภาพ เราให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และกระบวนการผลิตตลอดจนการเอาใจใส่ต่อการเลือกสรรบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เก็บรักษาสินค้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเสมือนออกมาจากโรงงาน

บริษัทเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายถ่านกัมมันต์
พร้อมบริการให้คำปรึกษาการใช้งานฟรี โดยทีมงานวิศวกรนักวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการเลือกใช้ถูกต้อง คุณภาพตรงตามความต้องการ และเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตของท่าน อีกทั้งบริษัทยังให้บริการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์  เพื่อใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และประหยัดต้นทุนการผลิตของท่าน

 

บริษัทมีถ่านกัมมันต์ที่หลากหลาย
อาทิ ชนิดผง (Powder) ชนิดเม็ด (Granular) และชนิดอัดแท่ง (Extruded) ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง เหมาะสมต่อการใช้งานทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสี ฟอกย้อม อุตสาหกรรมพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

HR : ถ่านกัมมันต์เกรดพิเศษ  เหมาะสำหรับใช้บำบัดในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา และอุตสาหกรรมหนัก

 

Pure Sorb  : ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสามารถใช้บำบัดอากาศ และไอระเหยสารเคมี เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email : sales@rightsolution.co.th
Tel. : 02 948 4242 (+662 948 4242)
Mobile. : +669 4641 5424

LINE OA : @rightsolution

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
HR

ถ่านกัมมันต์เกรดพิเศษ  เหมาะสำหรับใช้บำบัดในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา อุตสาหกรรมหนัก

Pure Sorb

ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

 

bottom of page